સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા કોમ્બિનેડ ગ્રેજ્યુએટ લેવલ (CGL) ની વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નું નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે. આસિસ્ટન્ટ ઓડિટર,આસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર, સબ ઇન્સપેક્ટર અને બીજી વિવિધ પોસ્ટની 20,000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. SC CGL ભરતી 2022 એ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન માં નોકરી કરવા માંગતા … Read more

SSC Delhi Police Driver Recruitment 2022-1411 Vacancy, Apply Online, Notification@ssc.nic.in

SSC Delhi Police Driver Recruitment 2022-1411 Vacancy, Apply Online, Notification@ssc.nic.in SSC Delhi Police Driver Recruitment 2022: Staff Selection Commission has published an official notification for the recruitment of 1411 Constable (Driver) Posts on the official website www.ssc.nic.in on 08th July 2022. The online application window will be activated on 08th July 2022 to 29th July … Read more

SSC GD Result 2022 (Out) @ ssc.nic.in GD Constable Merit List, Cut Off Marks

SSC GD Result 2022 (Out) @ ssc.nic.in GD Constable Merit List, Cut Off Marks SSC Constable GD Result 2022 is available here on ssc.nic.in: Know about SSC GD Constable Merit List 2022 PDF: The Staff Selection Commission conducts a written exam for 25271 posts of Constable (General Duty). Secondly, SSC GD Result 2022 is expected … Read more

SSC CHSL 2022, Exam Date, Application Form, Eligibility, Fee

SSC CHSL 2022, Exam Date, Application Form, Eligibility, Fee SSC CHSL 2022 official notification has been announced officially by the Staff Selection Commission on it’s official website i.e @ssc.nic.in, candidates who have ween waiting for the Staff Selection Commission Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination from can apply for the same by visiting the official … Read more